O školce

Ovocná a okrasná školka Příbor

 

Historie

Vznik Ovocné a okrasné školky v Příboře sahá do období počátků samostatného Československa v roce 1918 a to při místní Hospodářské škole, která tehdy poskytovala odborné vzdělání rolníkům ze širokého okolí. V té době se však pěstovaly pouze ovocné stromky, což bylo také součástí výuky. Za více než osmdesátiletého trvání školky se vyměnilo mnoho majitelů. Po roce 1948, kdy se vše znárodňovalo, byl podnik začleněn do JZD Příbor-Klokočov. V dalším období z JZD vznikl Státní statek Příbor a později, po další reorganizaci, Státní statek Nový Jičín. Školka v Příboře byla provozována i nadále.

V roce 1970 převzala Státní statek Nový Jičín Vysoká škola veterinární Brno a ten byl přejmenován na Školní zemědělský podnik Nový Jičín. Pod Vysokou školou veterinární Brno doznal podnik značného rozmachu ve všech sférách svých činností, školku v Příboře nevyjímaje. Vedle ovocných výpěstků pěstovat ve větší míře také okrasné dřeviny. Díky dosahování vynikajících pěstitelských výsledků byly výpěstky z Příbora prodávány v celém Československu. Svoji kvalitou si našly cestu i na zahraniční trh a část produkce se vyvážela do ciziny, zejména do Německa, Rakouska,Holandska, ale také do Finska, Itálie atd.

Po politických změnách v roce 1989 nevznikly na školku v Příboře žádné restituční nároky. Zůstala i nadále součástí Školního zemědělského podniku Nový Jičín a úspěšně pokračuje v bohaté příborské školkařské tradici.

 

Současnost

Vedle pěstitelské činnosti se školka Příbor stala v posledních letech odbytovým centrem s nabídkou kompletního sortimentu školkařského materiálu. V praxi to znamená, že rostliny, které sama nepěstuje, nakupuje od dalších školek v České republice, se kterými spolupracuje. Nastane-li situace, že požadované rostliny na českém trhu nejsou, dokoupí se v zahraničí. Chybějící rostliny se dovážejí výhradně ze severního Německa, které má srovnatelné klimatické podmínky s našimi a kvalitou předčí jiné státy, které byly školkou Příbor v dovozu vyzkoušeny, avšak rostliny se z nejrůznějších příčin neosvědčily.

Tento systém zvýhodňuje zákazníky, protože umožňuje na jednom místě, v tomto případě v Příboře, nakoupit celý sortiment dřevin ve velmi krátkých dodacích lhůtách a v prvotřídní kvalitě.

Zákazníky školky tvoří jednak drobní odběratelé, kteří si mohou přímo vybrat ze šíroké nabídky v rozlehlé prodejně v Příboře, dále zde nakupují obchodníci pro další prodej ve svých prodejnách, pro realizační firmy se zajišťují kompletace dodávek dle objednávek, také zde odebírají rostlinný materiál Městské respektive Obecní úřady pro výsadbu veřejné zeleně a další skupinu odběratelů tvoří majitelé firem, kteří ozeleňují své objekty. 

V prodejně naleznete také široký sortiment školkařských potřeb od nářadí až po hnojiva a přípravky na ochranu rostlin.Vybrat si můžete z rozličných druhů kontejnerů, sadbovačů a zvolit také vhodné osivo či sadbu pro vaši kulturu. Kromě sezónního zboží nabízíme také substráty pro pěstování v různě velkých baleních.

V případě, zájmu Vám rádi zašleme nabídku dle Vašich požadavků.

Za tým Ovocné a okrasné školky se těšíme na Vaši přízeň